DigiTech Lyra Snark, Effektgerät

DigiTech Lyra Snark, Effektgerät Effekte